Uit een onlangs gehouden onderzoek blijkt dat relatief veel diabetespatiënten te lang rondlopen met onbehandelde ulcera.
Het nieuwsbericht over het onderzoek van Margreet van Putten en Monique Janssen verscheen 1 maart jl. in Medisch Contact en op Nu.nl.
De pedicure wordt in dit artikel als niet gekwalificeerde behandelaar genoemd, wat natuurlijk onjuist is. ProVoet vindt dit kwalijk. De pedicure is wel degelijk een gekwalificeerd behandelaar. Daar waar in deze context gesproken had moeten worden over specifiek de wondzorg, heeft de pedicure niet een behandelende, maar een belangrijke signalerende functie waarbij de pedicure zo nodig doorverwijst naar de huisarts en/of podotherapeut.

ProVoet heeft hierover contact gehad met Margreet van Putten. Het blijkt dat zowel de cijfers als de strekking van het onderzoek anders liggen. Er is onderzoek gedaan onder 4.142 patiënten met een diabetische voet. Binnen deze groep hadden 145 patiënten bij de screening al een actieve ulcus. Van deze patiënten die nog niet waren doorverwezen, waren er negen bij een pedicure in behandeling. Zoals Margreet zelf aangaf, gaat het dus in de meeste situaties wél goed als een diabetespatiënt onder behandeling is bij een pedicure.

De kern van het onderzoek is het belang van een snelle behandeling van ulcera. Uit het onderzoek blijkt dat er vertraging ontstaat in de signalering van ulcera. Daarbij speelt een rol dat de patiënt zelf te weinig voetinspecties uitvoert en niet goed op de hoogte is van de signalen en risico’s bij ulcera. Daarnaast zijn er vaak veel behandelaars betrokken bij een patiënt, wat voor vertraging kan zorgen.

Van Putten en Janssen pleiten voor een jaarlijks voetonderzoek bij iedere diabetespatiënt met een hoog tot zeer hoog risico op voetulcera. En volgens hen is het ook belangrijk om meer voorlichting te geven over het belang van goede en snelle behandeling, zowel aan patiënten en hun naasten als aan zorgprofessionals. In een reactie geven de onderzoekers aan: ‘wij betreuren de onrust die is ontstaan, door een kort en onvolledig nieuwsbericht, wat onvoldoende de werkelijke inhoud van het onderzoek heeft weergegeven.’

Bron: Provoet